PROCHECK v5 Usage

New Job
monthOctNovDecJan
Total1,5606,1045,8703,181
average156/day203/day189/day144/day